เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

นมหนูน้ำมันคาร์บูแดชเดิม เบอร์อะไร ครับ

นมหนูน้ำมันคาร์บูแดชเดิม เบอร์อะไร ครับ

นมหนูน้ำมันคาร์บูแดชเดิม เบอร์อะไร ครับ  คือ ผมซื้อ มือสองมา นมหนูน้ำมัน 120 อ่ะ  มีป่าว อ่ะ ครับ  งงมาก เลย

TOP

110คับ

TOP

KEIHIN PE 73A  น้ำมัน112  อากาศ35  จูนอากาศรอบครึ่ง

สเปคเดิมๆติดรถโนวาแดชครับ

TOP

ผมเคยถอดมามันเป็นเบอร์ 112 - 38 อ่ะครับ
<<<""" คลิกไอเต่า 129 ซีซี""">>>

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่